Đò ơi, ai gọi bến sông
Sóng chao chát sóng cho dòng mênh mang
Uớc gì có chiếc đò ngang
Để còn gặp lại chòng chành bến xưa
Trời còn rắc mấy hạt mưa
Gió heo hút gió, cho vừa nhớ thương
Còn gì nợ, còn gì vương
Giang Đình bến cũ gốc bần ngổn ngang
Ai ngược Thượng, ai xuôi Trang
Để ai đứng đợi đò sang muộn ngày
Về đây ta nhớ nơi đây
Tháng ba rau má, cải cay mặn mòi
Xóm Làng Nghè, bãi cát soi
Đổi thay chóng mặt, bóng vời nẻo xa
Mây như vạt áo mẹ già
Nâu sồng sắc đất, loáng qua nắng vàng


Quê nhà, ngày gặp lại. Tháng 3 năm 2006.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]