12/07/2024 21:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giọt nắng

Tác giả: Văn Duy - Đặng Văn Duy

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2009 19:50

 

Chút gió khẽ khàng rung chiếc lá
Trời trong mây trắng
                     vẽ nên tranh
Ta giữ cho nhau từng giọt nắng
Của tháng năm,
              của một mối tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Duy » Giọt nắng