Đường này nơi cát bụi
Đường này vào phố đông
Còn bao con đường nữa
Ai nhớ về bến sông?


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.