Núi rừng nhớ mãi
Giọt nắng cánh hoa
Giữa những xưa xa
Một thời xanh lá

Thời gian đừng xoá
Suối biếc ngàn cây
Thấp thoáng vai gầy
Bóng ai mờ tỏ

Chút mưa chút gió
Nằng nặng nhớ nhung
Lan toả đầy thung
Những chiều ngóng đợi

Lan nào cạnh suối
Ủ ấp tình thương
Giữ mãi sắc hương
Một thời xanh lá


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.