Thả ta vào tháng 3 nỗi nhớ
Neo giữ ta tháng 10 nỗi thương
Nơi thăm thẳm cây ngàn gió núi
Thưở ấy xa xăm, một mái trường

Về thăm lại vườn xưa bản cũ
Chỉ gập ghềnh dốc đá, lau thưa
Khúc sưối lượn nhắc hoài ai đó
Những trưa hè mải chuyện đón đưa

Đã biết chúng mình là khách lạ
Mà sao khóm trúc, cứ lao xao...


Tháng 10 năm 1997
Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.