Một chút hương thơm trong cỏ rối
Một tia nắng nhạt cuối trời đông
Một làn mưa bụi ngày xuân ấm
Giữa hai ta, bảy sắc cầu vồng


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.