Giữa rộn ràng Hà Nội xuân nay
Đau đáu nhớ nẻo nào xa ngái
Nơi gió núi, mưa rừng cỏ dại
Bạn ta nằm lại
               mãi đèo mây!


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.