Ước được làm chim ra đảo xa
Nghe sóng gió nói lời của biển
Ta thương ta, tình người lính chiến
Tít tắp mù khơi,
                 một cánh buồm


Nha Trang hè 2002
Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.