Xuân trở lại, chút hương thầm trong gió
Chút nắng vàng trong sương sớm ban mai
Đón xuân, nhớ Giang Đình bến cũ
Ví dặm quê nhà, vương vấn ai...


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.