Con chim non rã cánh
Cây lặng lẽ bên cây
Đá chỏng chơ cùng đá
Gió mày bỏ đi đâu?

Đời lắm nơi khốn khổ
Đời lắm chỗ đoạ đày
Cùng chung phường chung ngõ
Người với người sao đây?


Nguồn: Thấp thoáng thời gian (thơ)/ NXB Thanh Niên, 1998.