Tặng bạn Vũ Quang Triệu

Anh nhớ lắm, mái nhà xinh mé suối
Cánh cửa khép hờ đón
                       ánh trăng nghiêng
Đà Lạt xanh như cỏ hoa không tuổi
Cho nơi anh vơi
                khoảng trống ưu phiền


Tháng 5 năm 2003

Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.