Tưởng nhớ liệt sĩ anh hùng không quân Đặng Ngọc Ngữ

Chiều nay
Ta bỗng nhớ
Ngôi sao vụt tắt
Giữa chín tầng mây
                   Tây Bắc
Gió ơi gió
Phương nào ghi lại
Vùng trời anh bay
                  và điểm ngừng bay
Cỏ ơi cỏ
Bến bờ nào xanh mãi
Cho nơi anh
            ấm chỗ anh nằm!


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.