Men theo lối Giang Đình bến cũ
Nghe lao xao sóng vỗ mạn thuyền
Hình ảnh mẹ, chiều về chợ Trụ
Đẹp hơn tranh
               các truyện thần tiên


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.