Thuyền đưa ta đi
Nước trong xanh, trời trong xanh
"Noốc-keo" chào ai liệng cánh
Bến bờ sóng sánh
Nhạc lăm-vông, dáng lăm-vông
Trăm lời của mắt
Trăm điệu bàn tay
Dập dồn suối đổ
Ẩn hiện mưa bay
Bâng khuâng trong lá...


Nậm Ngừm - Viên Chăn. Ngày 10/8/1998.

Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.