Ước có được giấc mơ
Đưa ta về bản nhỏ
Trả lại ta đồi cọ
Nơi lán cũ, rừng xưa

Trả lại ta chiều mưa
Nơi xây cầu qua suối
Chút cải soong, hoa chuối
Ấm cả một trời xa

Nơi mây trắng ngân nga
Nơi suối ngàn giữ bóng
Tiếng ai nghe rất mỏng
Cho thung cũ ngẩn ngơ


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.