Gọi gì nhau câu thơ
Nơi rùa vàng giữ kiếm
Tháng năm dài chinh chiến
Cho sáng một cơ đồ

Gọi gì nhau câu thơ
Nơi Tao đàn tụ hội
Cho ấm tình đồng đội
Cho đượm nét văn chương

Gọi gì nhau câu thơ
Khi thời gian qua mau
Trong sương chiều, chút nắng
Ấm cho nhau nhịp cầu...


Thu 2001

Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.