Nơi thuyền Ngự bao lần cập bến
Xóm Làng Nghè còn mãi giọng
                            bình văn
Đứng nơi đây, ta đứng với tần ngần
Giữa tím ngát, màu thời gian
                          thưở ấy


Nhân chuyến về thăm quê tháng 3 năm 2004.

Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.