Bình Ca buổi chiến chinh, bạn bè cùng lứa
Tiễn nhau đi mấy đứa đã về
Bến nước, gốc đa một thời để nhớ
Những mảng nước lăn tăn, động gió
Một dáng hình chợt đến giữa thời trai
Chuyện trò nhiều mà chưa nói được điều chi
Sông nước cứ trôi, cây rừng đổi lá
Đường hành quân miệt mài mọi ngả
Chút hương thầm còn đeo đẳng thời gian
Núi rừng xanh sông, xanh bến ngập ngừng


Tuyên Quang 1993

Nguồn: Bến nhớ (thơ)/ NXB Thanh Niên, 1996.