Một chút gió từ sông thổi tới
Đưa anh về với tiếng cháu, giọng bà
Một tia nắng xuyên qua khoang cửa nhỏ
Ôi lòng anh xao xuyến cả trời xa
Cánh én chao qua
Chiếc thuyền cặp bến
Đón ai, chờ ai?
Anh xa em, thiên đường thành vô nghĩa
Anh xa em...


Nguồn: Bến nhớ (thơ)/ NXB Thanh Niên, 1996.