Núi rừng Tây Bắc trải triền miên
Suốt cả đời ta, một Điện Biên
Sợi thắm tình nồng se sắt mãi
Cho đôi ta nên bến nên thuyền


Điện Biên Xuân 94
Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.