Xin cứ là ngọn cỏ
Bên nhau xanh một vùng
Xin cứ là chút gió
Bên nhau sống thuỷ chung
Ta yêu nhau
Trăng tròn hạnh phúc
Bến đậu tình ca
Sống cùng nhau
Với những vần thơ đầy nắng và hoa


Nguồn: Bến nhớ (thơ)/ NXB Thanh Niên, 1996.