Trời trở gió, hàng lau xào xạc lá
Chiếc đò ai nằm gác mái chèo buông
Sao thương nhớ cứ săn đường
                           đón ngõ
Một giọng hò thưở đó,
                      mãi còn vương...


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.