Nơi đây
Cây xanh, cỏ xanh
Muời ngôi mộ, hương khói bay bay
Các cô ra đi, một chiều nắng tím
Để bây giờ ngan ngát tím , hoa mua

Các cô trẻ mãi
Hoa theo mùa trẻ mãi
Một chốn quê hương nắng lửa vun trồng
Thành núi, thành sông
Thành tượng đồng, bia đá
Lớp lớp, đất Hồng Lam

Xin được hỏi
Có nơi đâu hoa tím thế hoa ơi
Khắp bờ bụi
Tím đến rợn người, tứ xứ


Viết nhân 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2007)

Nguồn: Với thời gian (thơ)/ NXB Văn hoá thông tin, 2007.