Hàm Luông dập dềnh
Cánh buồm giăng chín cửa sông
Lấp lánh một vì sao
Lấp lánh một tấm lòng

Câu thơ Ông
Có gì nhân tình
Có gì buốt nhói
Và những lời nhắn nhủ vân vi
Sáng đạo Thầy, ấm mãi đất Ba Tri

Đến thăm Ông
Ông còn đi bốc thuốc vắng
Nắng lung linh, lộc bình sóng sánh
Con Thuyền Thơ
              chở Đạo vơi đầy


Nguồn: Thấp thoáng thời gian (thơ), NXB Thanh Niên, 1998