Bến bãi nằm im trời nắng hạ
Cánh buồm chao đón gió nồm nam
Cánh võng cũ, lời ru xưa, quen lạ
Gọi ta về làm mới lại tháng năm


Nguồn: Bến nhớ (thơ)/ NXB Thanh Niên, 1996.