Dang rộng tay đón chào mọi hướng
Mà lòng người còn lắm nỗi Đông Tây
Bao mê say, bao điều kinh hãi
Những mảng đời tơi tả
                        với bai - nai


Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.