Thuyền ai qua Gia Hội
Trên dòng Hương Giang trong
Trời chiều mưa lất phất
Ướt lòng ai nhớ mong

Giọt mưa nào vương tóc
Long lanh hoài trong mơ
Chuông chùa nào vang vọng
Nhớ thương hoài tuổi thơ

Bên sông hàng liễu rủ
Xoã bóng chờ ai qua
Ngọn gió từ đâu tới
Vọng về chi bến xưa

Giọng hò ai đằm thắm
Rót vào không gian xanh
Nỗi cảm hoài da diết
Tím ngát cả thời gian

Bâng khuâng thuyền và bến
Lững lờ dòng sông trôi
Giũa trời mây man mác
Cho du khách bồi hồi


Huế tháng 3 năm 1996

Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004