Bút hoa thi tập của Phan Mạnh Danh là một tập thơ cổ xuất bản năm 1942 tại Trí Đức Thư Xã Hà Nội. Trong tập thơ này, ông Phan Mạnh Danh đã góp nhặt đến hơn ngàn câu thanh tao diễm lệ trong thơ cổ chữ Hán, đối chiếu với hơn ngàn câu bóng bẩy chải chuốt trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, ghép vần ghép điệu, lựa ý lựa lời, nôm với chữ, chữ với nôm, phảng phất xa gần, tựa hồ như dịch mà không phải dịch, rất có công phu, tài tình...

(Trích đề tựa của Hiệp tá Đại học sĩ lãnh Giáo dục bộ Thượng thư Phạm Quỳnh)

 

Kiều tập thơ cổ