Ngọc tác phu cơ băng tác thần

Ngọc tác phu cơ băng tác thần (Tân liêu trai)
Hối tương tĩnh chất điếm phong trần (Bách mỹ)
Đa nhân lợi hại tao phùng kiếp (Thuyết đường)
Nhược vị hồng nhan tích thử thân (Bách mỹ)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Tiếc thay trong giá trắng ngần
Đến phong trần cũng phong trần nư ai
Tẻ vui cũng một kiếp người
Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cốt ngọc, vẻ băng thật tuyệt trần,
Nỗi nênh lận đận chốn phong trần.
Tẻ vui một kiếp âu đành chịu,
Thương phận hồng nhan tiếc tấm thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời