Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
Ngổn ngang trăm mối bên lòng
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.