Vô đoan giải cấu thành tương tri

Vô đoan giải cấu thành tương tri (Trụ xuân viên)
Bách tuế lương duyên tạm hoán thì (Ỷ lâu mộng)
Xúc ngã thương tâm vô hạn cảm (Hoa nguyệt ngân)
Hàm tình kỵ hạc cưỡng đề thi (Đường biệt tài)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
Ngổn ngang trăm mối bên lòng
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh]

Người đâu xa lạ hoá thành quen,
Chẳng biết trăm năm có phải duyên.
Vương vấn lòng ai bao cảm xúc,
Bồi hồi trong dạ viết thơ liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời