15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: tập cú (69)

Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2018 14:29

其二

好為裁書謝白鷗,
竹林啼鳥不知休。
觀風共美新為政,
好月那堪獨上樓。
碧落有情空悵望,
酒杯無日不淹留。
名場聲利喧喧在,
阜俗文章惜暗投。

 

Kỳ 2

Hiếu vị tài thư tạ bạch âu,
Trúc lâm đề điểu bất tri hưu.
Quan phong cộng mĩ tân vi chính,
Hảo nguyệt na kham độc thượng lâu.
Bích lạc hữu tình không trướng vọng,
Tửu bôi vô nhật bất yêm lưu.
Danh trường thanh lợi huyên huyên tại,
Phụ tục văn chương tích ám đầu.

 

Dịch nghĩa

Những mong soạn sách để đáp tạ cánh âu trắng không biết đến ưu phiền(,
Trong rừng trúc, lắng nghe tiếng chim hót chừng không biết mỏi.
Xem xét phong tục của nhân dân, cùng vui mừng nền chính hoá mới vừa tốt đẹp,
Trăng sáng đẹp thế kia, đâu nỡ một mình lên lầu thưởng ngoạn.
Trời xanh hữu tình như một dòng biếc từ trên cao thả xuống, buồn ngắm mãi,
Chén rượu này, không ngày nào không tràn trề.
Đường danh lợi tiếng vang vang huyên náo,
Văn chương có thể dùng để điểm tô phong hoá thuần hậu, tiếc sao lại cũng ngầm ném đi.


Các câu được trích từ:
- Câu 1. Lục Quy Mông, Ký Hoài Nam Trịnh Tân thư ký (câu 8)
- Câu 2. Tào Tùng, Bồi Hồ Nam Lý trung thừa chương yến ẩn khê (câu 1)
- Câu 3. Thôi Động, Đề Đồng Quan Lý Minh phủ thư xá (câu 5)
- Câu 4. Đàm Dụng Chi, Nguyệt dạ hoài ký hữu nhân (câu 4)
- Câu 5. Lý Viễn, Thất hạc (câu 3)
- Câu 6. Đỗ Mục, Tự Tuyên Thành phó quan thượng kinh (câu 2)
- Câu 7. Chương Ngại, Tống Tạ Tiến sĩ quy Mân (câu 7)
- Câu 8. Tiết Phùng, Kinh thu (câu 4)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Những mong đáp tạ cánh âu,
Rừng tre chim ríu biết đâu mỏi ngừng.
Ngắm xem phong tục thêm mừng,
Trăng thanh cảnh đẹp một mình đâu vui.
Trời xanh dòng biếc ngắm trôi,
Rượu ngon đầy chén để vơi nỗi sầu.
Lợi danh rộn rã đâu đâu,
Văn chương thuần hậu buồn rầu ném đi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Văn chương mong những đáp bạch âu,
Chim hót vườn xưa thấy nghỉ đâu.
Phong hoá thuần lương mừng chính mới,
Trăng thanh đâu nỡ tự lên lầu.
Dòng biếc hữu tình trôi ngắm mãi,
Chén sầu đâu buổi chẳng vơi bầu.
Trường danh tiếng lợi vang vang đấy,
Văn chương danh giáo tiếc đâm đầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời