Lưu thủ dư tình bổ Hoá công

Lưu thủ dư tình bổ Hoá công (Liễu trai)
Hồng nhan lưu lạc hận nan cùng (Bách mỹ)
Sinh tiền cá cá thuyết ân ái (Kim cổ kỳ quan)
Mạng lý vô thời tổng thị không (Thăng bình truyện)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Phũ phàng chi mấy Hoá công
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha
Sống làm vợ khắp người ta
Hại thay thác xuống làm ma không chồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoá công sao khéo quá vô tình,
Lưu lạc hồng nhan hận chẳng cùng.
Làm vợ thế nhân tròn một kiếp,
Thương thay lúc chết quỷ không chồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời