Hồng nhan bạc mệnh ngữ phi hư

Hồng nhan bạc mệnh ngữ phi hư (Bách Mỹ)
Biếc tác hồng khuê tả oán thư (Bách Mỹ)
Kim nhật khởi tri thân hậu sự (Bút sinh hoa)
Trần ai mãn nhỡn chính sầu dư (Thi lâm)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Rằng: "Hồng nhan tự thuở xưa
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu
Nỗi niềm tưởng đến mà đau
Thấy người nằm đó biết sau thế nào ?".

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồng nhan bạc mệnh nói sai đâu,
Biếc nhạt hồng phai gợi mối sầu
Chẳng biết sau nầy còn mất nữa,
Thấy người nằm đó biết mai sao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời