Nhất niên xuân sự đáo đồ mi

Nhất niên xuân sự đáo đồ mi (Đường thi)
Dĩ bị du phong thám đắc tri (Thi lâm)
Nhuyễn ngọc ôn hương thuỳ vị tích (Ỷ lâu mộng)
Hối giao vũ đố dữ phong xuy (Hồng lâu mộng)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Tiếc thay một đoá trà mi
Con ong đã tỏ đường đi lối về
Một cơn mưa gió nặng nề
Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm xuân thương nỗi đoá đồ mi,
Đã bị ong kia biết lối đi.
Ngọc thắm hương say ai tiếc nữa?
Gió mưa tan tác có còn chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời