Tiếc thay một đoá trà mi
Con ong đã tỏ đường đi lối về
Một cơn mưa gió nặng nề
Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.