Thập ngũ niên tiền mộng lý thân

Thập ngũ niên tiền mộng lý thân (Đông chu)
Khả liên bạc mệnh tại hồng quần (Thập mỹ)
Mạn ngôn nhân thế trùng như thử (Thi lâm)
Yên thảo kỷ kinh thu phục xuân (Tình sử)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Mười lăm năm bấy nhiêu lần
Làm gương cho khách hồng quần thử soi
Đời người đến thế thì thôi
Trong cơn âm cực dương hồi không hay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mười lăm năm ấy mộng bao lần,
Mệnh bạc thương thay khách má hồng.
Đời đã thế nầy đành chịu thế,
Cỏ hoa mấy độ trải thu xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời