Nguyệt hạ hoài nhân cảm khái trung

Nguyệt hạ hoài nhân cảm khái trung (Liễu trai)
Sương kiều vọng đoạn tính nan thông (Trại đào nguyên)
Thiên nhai hải giác tri hà xứ (Đường thi)
Sa thảo tiêu tiêu bán nhiễm hồng (Thi lâm)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
Tin sương luống những rày mong mai chờ
Bên trời góc biển bơ vơ
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới trăng rạo rực nhớ thương người,
Tin tức xa xôi khó đợi rồi.
Góc biển chân trời đâu biết nữa?
Nửa phần cây cỏ sắc pha phôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời