Bản lai Ngân Hán thị hồng tường

Bản lai Ngân Hán thị hồng tường (Tán liễu trai)
Thanh điểu hàm tiên sự diểu mang (Tình sử)
Dương liễu âm trung thuỳ nhược tuyến (Thanh biệt tài)
Hoàng ly học ngữ thí tân xoang (Thi lâm)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Thâm nghiêm kín cổng cao tường
Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh
Lơ thơ tơ liễu buông mành
Con oanh học nói trên cành mỉa mai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngân Hán tường cao phận đã rồi,
Chim xanh đâu nữa, thảm thương, ôi!
Lơ thơ tơ liễu buông mành rũ,
Ca hát oanh vàng khéo ghẹo ai!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời