Thuỳ y tử biệt dữ sinh ly

Thuỳ y tử biệt dữ sinh ly (Cửu tài tử)
Thân thế mang mang hà sở quy (Tái sinh duyên)
Tự phận bất thù hoa ngộ vũ (Hồng viên mộng)
Nan tương thốn thảo đáp xuân huy (Thi lâm)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Đau lòng tử biệt sinh ly
Thân còn chẳng tiếc tiếc gì đến duyên
Hạt mưa sá nghĩ phận hèn
Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tử biệt sinh ly ảo não sầu,
Thân này khi chết biết về đâu.
Hoa tàn gặp lúc trời mưa đổ,
Tấc cỏ đem lòng báo đáp ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời