Dư quang nhất dạng chiểu tang du

Dư quang nhất dạng chiểu tang du (Thi lâm)
Cam khổ viêm lương kế hiệu thù (Liễu trai)
Hoa lý minh ngôn kim thượng tại (Tái sinh suyên)
Bồng lai phiếu diểu khách tinh cô (Kính hoa duyên)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Bóng dâu đã xế ngang đầu
Biết đâu ấm lạnh biết đâu ngọt bùi
Tóc thề đã chấm ngang vai
Nào người non nước nào lời sắt son

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bóng chiều lơ lửng chiếu cành dâu,
Ấm lạnh ngọt bùi có biết đâu.
Văng vẳng trong hoa lời ước hẹn,
Bồng Lai mờ mịt khách u sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời