Đầy vườn cỏ mọc lau thưa
Song giăng quạnh quẽ vách mưa rã rời
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.