Lục mãn đình tiền thảo bất chừ

Lục mãn đình tiền thảo bất chừ (Tống thi)
Thanh phong minh nguyệt dạ song hư (Kim cổ kỳ quan)
Môn trung y cựu đào hoa tiếu (Thi lâm)
Nhân tích tiêu điều cảm sách cư (Thập mỹ)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Đầy vườn cỏ mọc lau thưa
Song giăng quạnh quẽ vách mưa rã rời
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lau thưa cỏ mọc cả khu vườn,
Quạnh quẽ song trăng ,gió chập chờn.
Trong cửa hoa xưa cười hớn hở,
Mà sao sau trước bóng người không!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời