Khuê trung thuỳ thục khả liên thân

Khuê trung thuỳ thục khả liên thân (Tình sử)
Nguyệt tịch phong thần tổng não nhân (Nhi nữ tình)
Thường động Lâm truy thiên lý niệm (Tuỳ viên toàn tập)
Tương phùng trừ thị mộng trung thân (Hoa tiên)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Cửa người đày đoạ chút thân
Sớm năn nỉ bóng đêm ân hận lòng
Lâm truy chút nghĩ đèo bòng
Nước non để chữ tương phùng kiếp sau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thương ai lạnh lẽo chốn khuê phòng,
Gió sớm trăng chiều thật não lòng.
Vời vợi Lâm Tri luôn tưởng nhớ,
Mơ màng trong mộng thấy hình dung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời