Trùng môn thâm toả vị tằng khai

Trùng môn thâm toả vị tằng khai (Thi lâm)
Hoa lạc vô nhân hồng mãn giai (Trại đào nguyên)
Tối thị hồn tiêu độc lập xứ (Thăng bình truyện)
Ân cần tầm phỏng xuất mao trai (Thi lâm)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Mấy lần cửa đóng then cài
Đầy thềm hoa rụng biết người ở đâu
Tần ngần đứng suốt giờ lâu
Dạo quanh chợt thấy mái sau có nhà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đóng cửa cài then biết mấy lần,
Đầy thềm hoa rụng bóng người không.
Cõi lòng tan nát ngây người đứng,
Thấy mái nhà ai vội bước nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời