Mang hài ẩn lộ lạc hoa khê

Mang hài ẩn lộ lạc hoa khê (Thi lâm)
Cảnh sắc phong quang nhập phẩm đề (Thập mỹ)
Khê hạ nhất hoằng lưu thuỷ bích (Tô ngọc tuyền)
Tiểu kiều tà bạng tịch dương đê (Thi lâm)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Bước lần theo ngọn tiểu khê
Nhìn xem phong cảnh có bề thanh thanh
Nao nao dòng nước uốn quanh
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khe hoa ẩn hiện bước lần theo,
Cảnh sắc phong quang thật đáng yêu.
Dòng nước quanh co trong vắt chảy,
Cầu treo qua suối đọng mây chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời