Quế luân tà chiểu phấn lâu không

Quế luân tà chiểu phấn lâu không (Tình sử)
Thuỷ tế hoa gian ảnh đạm nùng (Trụ xuân viên)
Trù trướng đông lân thiên thụ tuyết (Thi lâm)
Hải đường khai tận nhất đình hồng (Đường thi)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Gương Nga chênh chếch dòm song
Vàng gieo ngấn nước cây lồng bóng sân
Hải đường lả ngọn đông lân
Hạt sương gieo nặng cành xuân la đà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vầng trăng nghiêng bóng chiếu lầu không,
Ánh nước mầu hoa đượm vẻ nồng.
Chi chít nhà bên cây đọng tuyết,
Hải đường khoe sắc khắp sân hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời