17/04/2021 17:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quế luân tà chiểu phấn lâu không

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:18

 

Phiên âm

Quế luân tà chiểu phấn lâu không (Tình sử)
Thuỷ tế hoa gian ảnh đạm nùng (Trụ xuân viên)
Trù trướng đông lân thiên thụ tuyết (Thi lâm)
Hải đường khai tận nhất đình hồng (Đường thi)

Bản dịch của Nguyễn Du

Gương Nga chênh chếch dòm song
Vàng gieo ngấn nước cây lồng bóng sân
Hải đường lả ngọn đông lân
Hạt sương gieo nặng cành xuân la đà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Quế luân tà chiểu phấn lâu không