Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: tập cú (69)

Đăng bởi Vanachi vào 29/05/2016 14:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/05/2016 22:20

舟次與辨理員作別集古在芹蒢海口

門泊東吳萬里船,
不堪回首夕陽前。
勸君更盡一杯酒,
又隔江山路幾千。

 

Chu thứ dữ biện lý viên tác biệt tập cổ tại Cần Giờ hải khẩu

Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền,
Bất kham hồi thủ tịch dương tiền.
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,
Hựu cách giang sơn lộ kỷ thiên.


Bài thơ theo lối tập cổ, câu 1 trong bài Tuyệt cú của Đỗ Phủ, câu 2 từ bài Sơ du Phi Lai tự 初遊飛來寺 của Lương Huyễn 梁炫 (đời Minh), câu 3 từ bài Vị Thành khúc của Vương Duy, câu 4 từ Tỉnh thế hằng ngôn 醒世恒言 của Phùng Mộng Long.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Neo bến, thuyền Ngô tự vạn trùng,
Đoái trông chiều xuống chẳng kham lòng.
Mời anh uống cạn chén này nữa,
Diệu vợi rồi ra cách núi sông.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền Ngô neo bến, muôn trùng,
Chẳng kham chiều xuống ngoái trông bến bờ.
Mời anh uống cạn chén mời,
Núi sông rồi sẽ cách vời biển xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Neo  bến Đông Ngô vạn dặm thuyền
Lòng nào mà ngắm cảnh chiều lên
Mời anh uống cạn thêm ly nữa
Mai mốt xa vời cách núi sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời