15/06/2024 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu thứ dữ biện lý viên tác biệt tập cổ tại Cần Giờ hải khẩu
舟次與辨理員作別集古在芹蒢海口

Tác giả: Nguyễn Trường Tộ - 阮長祚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/05/2016 14:42

 

Nguyên tác

門泊東吳萬里船,
不堪回首夕陽前。
勸君更盡一杯酒,
又隔江山路幾千。

Phiên âm

Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền,
Bất kham hồi thủ tịch dương tiền.
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,
Hựu cách giang sơn lộ kỷ thiên.

Bản dịch của Nam Long

Neo bến, thuyền Ngô tự vạn trùng,
Đoái trông chiều xuống chẳng kham lòng.
Mời anh uống cạn chén này nữa,
Diệu vợi rồi ra cách núi sông.
Bài thơ theo lối tập cổ, câu 1 trong bài Tuyệt cú của Đỗ Phủ, câu 2 từ bài Sơ du Phi Lai tự 初遊飛來寺 của Lương Huyễn 梁炫 (đời Minh), câu 3 từ bài Vị Thành khúc của Vương Duy, câu 4 từ Tỉnh thế hằng ngôn 醒世恒言 của Phùng Mộng Long.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trường Tộ » Chu thứ dữ biện lý viên tác biệt tập cổ tại Cần Giờ hải khẩu