Tự tòng bình địa bộ thanh vân

Tự tòng bình địa bộ thanh vân (Tái sinh duyên)
Hồi thủ đông phong nhập mộng tần (Tống thi)
Dát ngọc tương kim thành để sự (Tình sử)
Ngọc đường kim mã thuộc hà nhân (Tống thi)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Chàng từ nhẹ bước thanh vân
Nỗi nàng càng nghĩ xa gần càng thương
Ấy ai dặn ngọc thề vàng
Bây giờ kim mã ngọc đường với ai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ cõi thanh vân nhẹ gót hài,
Gió đông ngoảnh lại mộng nào phai.
Thề vàng dặn ngọc đâu lời cũ,
Kim mã ngọc đường thẹn với ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời