Tá đắc mai hoa nhất lũ hồn

Tá đắc mai hoa nhất lũ hồn (Hồng lâu mộng)
Phong lưu bất tự giải ôn tồn (Tây sương)
Niên niên giạ giạ cam cô lánh (Ỷ lâu mộng)
Châu thủ si tình chỉ tự hôn (Thi lâm)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Xương mai tính đã rũ mòn
Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay
Tháng tròn như gửi cung mây
Trần trần một phận ấp cây đã liều

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh]

Mộ hồn xin mượn đoá hoa mai,
Đâu nữa phong lưu tội phận ai.
Ngày tháng cung mây thân gởi đó,
Cũng liều một kiếp ấp ôm cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời