Thuỳ gia tiêu tức đậu đông phong

Thuỳ gia tiêu tức đậu đông phong (Tình sử)
Khứ khứ ly ly tổng tuỵ dung (Ỷ lâu mộng)
Liệu đắc kim sinh vô ngã phận (Tái sinh duyên)
Lai sinh hoặc giả ký trùng phùng (Tái sinh suyên)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Vì ai ngăn đón gió đông
Thiệt lòng khi ở đau lòng khi đi
Trùng phùng dù hoạ có khi
Thân này thôi có còn gì mà mong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngăn cách vì ai, hỡi gió đông,
Bước đi trăm nỗi nhạt hình dung.
Kiếp nầy biết phận vô duyên lắm,
Liệu đến ngày sau được tái phùng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời